Program Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruś - Ukraina   2007 - 2013

 
Strona główna O programie O projekcie Galeria Linki
 

 

„Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka – Etap III
(granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB” (Nr IPBU.02.02.01-20-002/09)

 

Umowa na budowę przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka z Programu Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Podlaskim i Wiceministrem Rozwoju Regionalnego nastąpiło dnia 19 kwietnia 2011 r. w Łańcucie. Jest to pierwsza w Europie umowa na dofinansowanie strategicznego projektu transgranicznego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.


Czas trwania projektu zgodnie z Aneksem Nr IPBU.02.02.01-20-002/09-04 do Umowy o dofinansowanie Nr IPBU.02.02.01-20-002/09-00 wynosi 24 miesiące i jest liczony od 15 lipca 2011 roku do 14 lipca 2013.

Całkowity planowany koszt projektu „Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka – Etap III (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB” wynosi 5 399 805,04 Euro. Wkład własny Beneficjenta wynosi 543 760,37 Euro (budżet Wojewody Podlaskiego), tj. 10,07%. Pozostałe wydatki o łącznej kwocie 4 856 044,67 Euro, tj. 89, 93% stanowią środki z Programu.

Celem ogólnym projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej. Cel projektu jest zgodny z celem Priorytetu 2. Poprawa jakości życia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2.2. priorytetu - Sprawne i bezpieczne granice. Celem Projektu jest, zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy. Większa przepustowość w przejściu granicznym Połowce - Pieszczatka i bezpieczeństwo podróżnych na granicy warunkują realizację pozostałych celów programu.

Przedsięwzięcie jest projektem symetrycznym, realizowanym po obu stronach granicy polsko – białoruskiej tj. budowa drogowego przejścia granicznego w Połowcach po stronie polskiej, tj.: „Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka – Etap III (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB” oraz budowa drogowego przejścia granicznego w Pieszczatce po stronie białoruskiej, tj.: „Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego "Peschatka" - Etap III (granica białorusko – polska) – obwód brzeski RB - powiat hajnowski RP”.

Drogowe przejście Połowce - Pieszczatka funkcjonuje od grudnia 1993 r., ale do 2007 r. odprawy odbywały się tam wyłącznie po stronie białoruskiej. Po wejściu Polski do Schengen, w 2007 r., po stronie polskiej zaczęła funkcjonować tymczasowa infrastruktura, umożliwiająca prowadzenie przez polskie służby graniczne odpraw. Placówka ma status przejścia osobowego bilateralnego - wyłącznie dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś (i tylko dla samochodów osobowych i autokarów). Po zakończeniu inwestycji Połowce będą nowoczesnym przejściem międzynarodowym, na powierzchni około 18 ha. Służby graniczne będą tam odprawiać w ciągu doby, w dwóch kierunkach, około 200 samochodów ciężarowych do 7,5 t oraz około 2000 samochodów osobowych i 50 autobusów.
Połowce to jedyne przejście na granicy Unii Europejskiej, które nie ma statusu międzynarodowego. W tej chwili ma po jednym pasie odpraw w każdą stronę, a będzie kilkanaście. Według statystyk straży granicznej co roku ruch z Unii Europejskiej na Wschód wzrasta o około 20%.

Dzięki rozbudowie infrastruktury przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa na granicy państwowej, ograniczenie nielegalnych przekroczeń granicy, uaktywnienie się podmiotów gospodarczych w rejonie przejścia, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia w regionie i poprawa warunków życia mieszkańców. Jednocześnie modernizacja i rozbudowa dróg dojazdowych do przejścia, zmniejszy ryzyko kolizji i wypadków. Poprawie ulegnie międzynarodowa komunikacja drogowa w relacji Polska – Białoruś – Rosja. Planowane przejście graniczne zajmować będzie łącznie pow. 18, 09ha.

W ramach realizacji inwestycji przewidziana jest budowa pełnej infrastruktury odpraw ruchu osobowego, towarowego i pieszego z założeniem dobowej przepustowości w obu kierunkach:

  • 200 samochodów ciężarowych do 7,5t

  • 2000 samochodów osobowych

  • 50 autokarów.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono: Inżyniera Kontraktu prac związanych z realizacją projektu budowy drogowego przejścia granicznego w Połowcach - GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Wykonawcę budowy obiektów drogowego przejścia granicznego w Połowcach – POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Obiekty do realizacji w ramach projektu finansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś-Ukraina 2007- 2013:

  • Pawilon wartowników Nr 11B wraz z przyłączami i instalacjami: sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacyjno-klimatyzacyjnymi

  • Wiaty Nr W5A i Nr W5B

  • Pawilony odpraw celnych samochodów Nr 9A i Nr 9B wraz z przyłączami i instalacjami: sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacyjno-klimatyzacyjnymi

  • Budynek główny wraz z przyłączami i instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacyjno-klimatyzacyjnymi

  • Budynki kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A i Nr 4B wraz z przyłączami i instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacyjno-klimatyzacyjnymi.
     

Zobacz galerię zdjęć tych obiektów

 

Projekt polega na partnerstwie i budowie w partnerstwie infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka. Partnerem projektu jest Państwowy Komitet Celny Republiki Białorusi.

Korzyści z partnerstwa:Spotkania Partnerskie i monitorujące projekt:
I Spotkanie robocze - 01.12.2011 r.
I Spotkanie Grupy Sterującej Projektem - 01.12.2011 r.
II Spotkanie robocze - 19.12.2011 r.
Wizyta monitorująca Projekt - 15-16.05.2012 r.
III Spotkanie robocze - 05.07.2012 r.
I Spotkanie partnerskie na Białorusi - 24.10.2012 r.
IV Spotkanie robocze - 25.10.2012 r.
V Spotkanie robocze - 21.02.2013 r.
II Spotkanie Grupy Sterującej Projekt - 22.02.2013 r.
III Spotkanie Partnerskie na Białorusi - 19.06.2013 r.
VI Spotkanie robocze - 20-21.06.2013 r.
III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt  - 09.07.2013 r.
 

Zobacz galerię zdjęć z tych wydarzeń