Program Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruś - Ukraina   2007 - 2013

 
Strona główna O programie O projekcie Galeria Linki
 

 

Spotkania Partnerskie i monitorujące projekt

I Spotkanie robocze

I Spotkanie grupy Sterującej Projektem (1)

I Spotkanie grupy Sterującej Projektem (2)

II Spotkanie robocze (1)

II Spotkanie robocze (2)

Wizyta monitorująca projekt (1)

Wizyta monitorująca projekt (2)

III Spotkanie robocze (1)

III Spotkanie robocze (2)

I Spotkanie partnerskie na Białorusi (1)

I Spotkanie partnerskie na Białorusi (2)

IV Spotkanie robocze

V Spotkanie robocze

II Spotkanie grupy Sterującej Projektem (1)

II Spotkanie grupy Sterującej Projektem (2)

II Spotkanie partnerskie na Białorusi

V Spotkanie robocze

III Spotkanie partnerskie na Białorusi (1)

III Spotkanie partnerskie na Białorusi (1)

III Spotkanie partnerskie na Białorusi (1)

III Spotkanie partnerskie na Białorusi (1)

III Spotkanie partnerskie na Białorusi (1)

VI Spotkanie robocze (1)

VI Spotkanie robocze (2)

VI Spotkanie robocze (3)

VI Spotkanie robocze (4)

VI Spotkanie robocze (5)

VI Spotkanie robocze (6)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (1)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (2)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (3)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (4)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (5)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (6)

III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt oraz konferencja zamykająca Projekt (7)