Program Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruœ - Ukraina   2007 - 2013

 
Strona główna O programie O projekcie Galeria Linki
 

 

Obiekty w ramach projektu współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruœ - Ukraina  2007-2013

 

Budynek główny (1)

Budynek główny (2)

Budynek główny (3)

Budynek główny (4)

Budynek główny (5)

Budynek główny (6)

Budynek główny (7)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (1)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (2)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (3)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (4)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (5)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (6)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (7)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (8)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (9)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (10)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (11)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (12)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4A (13)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (1)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (2)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (3)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (4)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (5)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (6)

Budynek kontroli szczegółowej samochodów 4B (7)

Namiot kontroli szczegółowej samochodów (1)

Namiot kontroli szczegółowej samochodów (2)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9A (1)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9A (2)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9A (3)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9A (4)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9B (5)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9A (6)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9A (7)

Pawilon odpraw celnych samochodów 9B (1)

Pawilon wartowników 11B (1)

Pawilon wartowników 11B (2)

Pawilon wartowników 11B (3)

Pawilon wartowników 11B (4)

Pawilon wartowników 11B (5)

Pawilon wartowników 11B (6)

Pawilon wartowników 11B (7)

Wiaty 5A i 5B (1)

Wiaty 5A i 5B (2)

Wiaty 5A i 5B (3)

Wiaty 5A i 5B (4)

Wiaty 5A i 5B (5)

Wiaty 5A i 5B (6)

Wiaty 5A i 5B (7)

Wiaty 5A i 5B (8)

Wiaty 5A i 5B (9)

Wiaty 5A i 5B (10)

Wiaty 5A i 5B (11)

Tablica urzędowa Straży Granicznej

Tablica urzędowa Urzędu Celnego