Program Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruś - Ukraina   2007 - 2013

 
Strona główna O programie O projekcie Galeria Linki
 

 

 

Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

finansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)


Cross-border Cooperation Programme
Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013

financed by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

Projekt: „Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka – Etap III (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB” (Nr IPBU.02.02.01-20-002/09)

Project: “Infrastructural development of the Polowce - Pieszczatka road border crossing - Stage III (Polish-Belarusian border) - poviat of Hajnowka RP – Brest district RB” (No: IPBU.02.02.01-20-002/09)